Slovak flag icon English flag icon
Ferdinand de Martinengo Logo

Zisti viac

arrows

O nás

Ferdinad de Martinengo bol obdivuhodnou osobnosťou európskeho významu – narodil sa v roku 1821 v talianskej šľachtickej rodine v chorvátskom Záhrebe, väčšinou svojho plodného života strávil v Bratislave (vtedy Prešporok, Pressburg, Pozsony), kde zomrel v roku 1895. Je pochovaný na Ondrejskom cintoríne. V našom meste založil prvý dobrovoľný hasičský a záchranársky spolok, šermiarsky klub, propagoval a organizoval najmä medzi mládežou plávanie, veslovanie, zápasenie a zaslúžil sa o zavedenie telesnej výchovy na školách . Založil spolok Humanitas na podporu chudobných študentov a bol režisérom hudobno-dramatických predstavení, z ktorých výnos venoval na sociálna ciele.

Športovci, na čele s mnohonásobným majstrom Československa v modernom päťboji Petrom Kurhajcom, ktorí nezabudli na činnosť a odkaz tohto šlachetného humanistu a organizátora oživených olympijských myšlienok v duchu Kalokagátie spred sto rokov, pripravili už v r.1966 prvý ročník medzinárodného šermiarského turnaja Memoriál Ferdinanda Martinenga, ktorý sa postupne stal jedným z najvýznamnejších turnajov na svete, čo bol aj zárodok vzniku Martinengovej spoločnosti, ktorá sa neskôr spolu s osobnosťami nášho spoločenského, kultúrneho a športového života v r.1998 zaregistrovala, ako Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, ktorej cieľom je:

- pomáhať zdravotne postihnutým
- propagovať humánnosť hasičstva a záchranárstva
- prezentovať Bratislavu, Slovensko a myšlienku európskej integrácie
- podporovať rozvoj umeleckých remesiel na Slovensku, hlavne drotárstva
- spoločnými aktivitami spájať ľudí bez rozdielu národnosti a vierovyznania
- oceňovať jednotlivcov a kolektívy za činy v duchu ľudskosti ako aj za ich celoživotné dielo


Spoločnosť o. i. iniciovala odliatie a osadenie zvonov do veže katedrály Sv. Martina v Bratislave, ktoré za prvej svetovej vojny pretavili na delá. Nové zvony darovali Bratislave hlavné mestá susedných štátov – Viedne, Budapešti, Prahy, Varšavy a Kyjeva. Na počesť tejto udalosti spoločnosť udelila 268 slovenským, európskym a svetovým osobnostiam zlaté medaily Zvony mieru – posolstvo zjednotenej Európy. Prvú z nich dostal pápež Ján Pavol II.